Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB


De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad. Ladda ned årsböcker.Europaperspektiv 2016:
EU och de nya säkerhetshoten

Tolv ledande svenska forskare om de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser. Boken presenterades den 3 februari 2016, kl 13.00 - 17.15, vid Norra Latin i Stockholm.

Gästtalare: Inrikesminister Anders Ygeman; samt Christian Leffler, Vice Generalsekreterare, Europeiska utrikestjänsten. Karin Enström (M), Hans Linde (V) och Allan Widman (L) medverkade i en avslutande paneldiskussion. 

Moderator: Cecilia Garme, politisk journalist.

Se lanseringen av Europaperspektiv 2016 i SVT Play: 

Del 1     Del 2     Del 3

Mer information >>

Forskare: Kriserna hotar EU:s sammanhållning, SvD 3/2 2016

Prenumerera

Starta en prenumeration på våra e-postutskick här >>