Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB
 


De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad. Ladda ned årsböcker.Europaperspektiv 2017:

Tilliten i EU vid ett vägskäl

Ledande svenska forskare diskuterar hur de senaste årens kriser och utmaningar för EU påverkar tilliten mellan medlemsländerna och medborgarnas förtroende till EU på en rad olika områden såsom migration, östutvidgningen, den digitala ekonomin, valutaområdet och inom straff- och civilrättsligt samarbete.

Boken presenterades av författarna den 1 februari 2017, kl 13.00 - 17.15, vid Norra Latin i Stockholm. Moderator: Cecilia Garme.

För program se här.

Medverkande forskare: Linda Berg, fil.dr. i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU), Göteborgs universitet, Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Ester Herlin-Karnell professor i EU-rätt vid Vrije Universiteit i Amsterdam, Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, Bo Petersson, professor i statsvetenskap vid Malmö högskola, Robin Tiegland, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Eva Storskrubb, forskare i juridik vid Uppsala universitet, Clas Wihlborg, professor i internationell ekonomi vid Chapman University, Göran von Sydow, fil.dr. i statsvetenskap och stf. direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).   

Paulina Dejmek-Hack (EU-kommissionen) höll ett inledande anförande och seminariet avslutades med ett anförande av EU- och handelsminister Ann Linde (S) samt debatt med EU-ministern, Tina Acketoft (L), Karin Enström (M) och Jens Holm (V).

Seminariet spelades in och sändes genom SVT Forum. Se här: del 1 & del 2

Prenumerera

Starta en prenumeration på våra e-postutskick här >>