Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB


 

 

 

Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES)

Karin Leijon
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet
Box 514
751 20 Uppsala
E-post:snes@statsvet.uu.se
www.snes.se

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF)

Juridiska institutionen

Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 36 53
E-post:nef@juridicum.su.se
www.snef.se

Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE)

Lars Oxelheim
Lunds universitet
Box 7080
220 07 Lund
Tel: 046-222 87 44

E-post:lars.oxelheim@fek.lu.se