Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB
 


De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad. Ladda ned årsböcker.Europaperspektiv 2018:

EU i en världsordning under omvandling

Ledande svenska forskare diskuterar hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen inom en rad olika områden såsom internationell handel, klimat, migration, säkerhet, mänskliga rättigheter och rättsstaten.

Boken presenterades av författarna den 7 februari 2018, kl. 13.00 - 17.00, vid Norra Latin i Stockholm. Moderator: Cecilia Garme.

Medverkande forskare: Claes G. Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet; Sofie Blombäck, fil. dr. i statsvetenskap och forskare, Mittuniversitetet; Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet; Per Cramér, professor i Europarätt vid Göteborgs universitet; Johan E. Eklund, professor i industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola, och vd för Entreprenörskapsforum; Björn Fägersten, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Europaprogrammet, Utrikespolitiska institutet; Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet; Erik Wennerström, jur. dr. och chef för Brottsförebyggande rådet (BRÅ); Karolina Zurek, jur. dr. och forskare, Stockholms universitet, och analytiker vid Kommerskollegium.  

Katarina Areskoug Mascarenhas (EU-kommissionen) höll ett inledande anförande och seminariet avslutades med ett anförande av Carl Bildt (European Council on Foreign Relations) samt debatt med Eva Svedling (Utrikesdepartementet), Annika Ström Melin (Dagens Nyheter) och Martin Ådahl (Centerpartiet).

Vill du veta mer om Europaperspektiv startade och hur det går till när årsboken utformas? Lyssna här

 

Prenumerera

Starta en prenumeration på våra e-postutskick här >>