Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

Europaperspektiv 2020: EU och teknologiskiftet

Ledande svenska forskare diskuterar hur EU påverkar och påverkas av det pågående teknologiska megaskiftet inom en rad olika områden.Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn? Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

Kommande bokseminarier i t.ex. Göteborg och Malmö.

Boken kan köpas via Santérus Förlag eller via bokhandeln Adlibris eller bokhandeln Bokus.

EU och teknologiskiftet presenterades av författarna den 5 februari 2020, kl. 13.00-17.00, Norra Latin i Stockholm. Moderator: Cecilia Garme. Hela seminariet finns att titta på i efterhand via SVT Forum: Del I: hur påverkas EU av teknologiskiftet? och Del II: teknologiskiftets effekt på konkurrensen.

Deltagande forskare: Mårten Blix (IFN), Johan Eriksson (Södertörns högskola), Fredrik Heyman (IFN), Olle Jansson (Uppsala universitet), Martin Karlsson (Örebro universitet), Stefan Larsson (Lunds universitet), Björn Lundqvist (Stockholms universitet), Pernilla Rendahl (Göteborgs universitet), och Björn Sandén (Chalmers).

Som gästtalare medverkade Anders Ygeman (Energi- och digitaliseringsminister). Seminariet avslutades med en paneldiskussion med bland andra Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef, TCO), Daniel Forslund (Innovationslandstingsråd, Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering), Jessika Roswall (riksdagsledamot och Moderaternas Europapolitiska talesperson) och Jon Simonsson (Ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik). Hela programmet för lanseringen.

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.