Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

Europaperspektiv 2021: Vägar till ett uthålligt EU

8 november 2021: Redaktionen för Europaperspektiv skriver i Dagens Samhälle om att vår koppling till EU måste synliggöras i valrörelsen. Läs artikeln genom att klicka här

Se lanseringen i efterhand: Europaperspektiv 2021 lanserades vid ett direktsänt webbinarium 3 februari 2021. Lanseringen kan ses i sin helhet i efterhand på SVT Forum, klicka på denna länk för att komma till inspelningen. Notera att seminariet är uppdelat i två delar på SVT:s sida. För att hitta del två klickar du på "Visa alla" under videospelaren på SVT:s hemsida, så hittar du även den andra delen av seminariet.

Om lanseringen:

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Christian Danielsson, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Paneldeltagare: Louise Bengtsson, Carl Fredrik Bergström, Karin Borevi, Karin Bäckstrand, Jens Forssbæck, Magnus Henrekson, David Langlet, Titti Mattsson och Eskil Wadensjö.

Bokseminariet var ett samarrangemang mellan Europaperspektiv och CERGU (Centrum för Europaforskning Göteborgs universitet)

Klicka här för att se program och inbjudan

Om boken:

I Europaperspektiv 2021 – den 24:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare hur EU kan möta några av vår tids stora utmaningar och finna vägar till ett långsiktigt uthålligt EU. Coronapandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har avgörande vägval framför sig för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. 

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället?

Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att framstå som så ogenerösa som möjligt? Vilka lärdomar kan dras av coronapandemin för att rusta EU att hantera framtida globala folkhälsokriser? Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur ska EU verka för att uppnå en högre innovationstakt och på vilka sätt kan bankunionen bidra till att uppnå finansiell stabilitet i ett läge då det samlade lånetrycket ökat markant i pandemins spår?

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2021-11-09