Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

Europaperspektiv 2020: EU och teknologiskiftet

Ledande svenska forskare diskuterar hur EU påverkar och påverkas av det pågående teknologiska megaskiftet inom en rad olika områden.Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn? Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

EU och teknologiskiftet presenteras av författarna den 5 februari 2020, kl. 13.00-17.00, Norra Latin i Stockholm. Moderator: Cecilia Garme. Anmäl dig till seminariet vid Norra Latin. Varje deltagare får ett exemplar av boken. Fullständigt program.

Som gästtalare medverkar Anders Ygeman (Energi- och digitaliseringsminister). Seminariet avslutas med en paneldiskussion med bland andra Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef, TCO), Daniel Forslund (Innovationslandstingsråd, Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering), Jessika Roswall (riksdagsledamot, Moderaterna) och Jon Simonsson (Ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik).

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.