Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

Europaperspektiv 2022: EU MELLAN FEDERALISM OCH FLEXIBEL INTEGRATION

Den 2 februari 2022 kl. 13.00-17.00 presenteras den 25:e årgången av Europaperspektiv. Klicka här för att se program och inbjudan

Det finns två sätt att se seminariet, antingen på plats på Norra Latin i Stockholm eller direktsänt digitalt via vår hemsida.

Anmälan till Norra Latin: På grund av pandemin tar vi max emot 50 deltagare i publiken. Klicka här för att anmäla dig. OBS för att delta på plats behöver du ha fått e-postbekräftelse samt kunna uppvisa giltigt vaccinbevis och legitimation.

Vi följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som är aktuella vid tidpunkten för seminariet och reserverar oss för eventuella ändringar till följd av detta.

Se seminariet direkt på vår hemsida. Ingen förhandsregistrering behövs, den digitala sändningen kommer att visas på denna sida.

Erbjudande: Vill du ha ett gratis exemplar av boken Europaperspektiv 2022? Nu kan du beställa ett exemplar av boken utan kostnad och få den hemskickad (Europaperspektiv står även för frakten). Klicka här för att beställa. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 21 februari 2022. Boken skickas ut så snart som möjligt efter att erbjudandeperioden gått ut. Du som deltar på Norra Latin får en gratis bok där och behöver inte beställa på hemsidan.

Info om seminariet och om boken:

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Hans Dahlgren, EU-minister (S)

Medverkande forskare: Krister Andersson, Fredrik N G Andersson, Malena Britz, Jörgen Hettne, Moa Mårtensson, Jesper Roine, Daniel Silander, Anna Södersten och Jacob Öberg.

Politikerpanel: Kerstin Lundgren (C), Pyry Niemi (S), Jessika Roswall (M) och Ilona Szatmári Waldau (V).

Om boken:

I Europaperspektiv 2022 – den 25:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter den centrala frågan i vilken riktning EU:s utveckling går. Denna jubileumsutgåva ställer sig den centrala frågan om de senaste årens utveckling tyder på att EU har tagit avgörande kliv mot ett federalt system, eller om det snarare rör sig om flexibel integration?

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: utgör planerna att upprätta en europeisk försvarsunion, jämte inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet avgörande steg bort från statssuveräniteten? Innebär den extensiva tillämpningen av EU:s statsstödsregler ett hot mot demokratin? Hur påverkar rättsstatskrisen integrationen i EU? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut för en gemensam skatte- och finanspolitik inom EU? Vilken roll spelar graden av ekonomisk jämlikhet för EU:s fortsatta utveckling? Finns det en fungerande parlamentarism inom EU?

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2022-01-14