The European Union and the technology shift

The book Europaperspektiv 2020: EU och teknologiskiftet (The European Union and the Technology Shift) is available in Swedish in digital form here. It is also available in print at Santérus förlag and in English at Palgrave.

Editors: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim.

Authors: Mårten Blix, IFN, Emil Bustos, Handelshögskolan Stockholm, Johan Eriksson, Södertörns högskola, Lindy M. Newlove-Eriksson, Försvarshögskolan, Fredrik Heyman, IFN, Staffan Jacobsson, Chalmers, Jenny Jansson, Uppsala University, Olle Jansson, Uppsala University, Martin Karlsson, Örebro University, Stefan Larsson, Lund University, Björn Lundqvist, Stockholms University, Pehr-Johan Norbäck, IFN, Jan Ottosson,Uppsala University, Lars Persson, IFN & Lund University, Pernilla Rendahl, University of Gothenburg and Björn Sandén, Chalmers.

EU och nationalstatens återkomst

Europaperspektiv 2019. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-146-1).

Download Europaperspektiv 2019 here

EU i en världsordning under omvandling

Europaperspektiv 2018. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-126-3).

Download Europaperspektiv 2018 here

Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-112-6).

Download Europaperspektiv 2017 here

EU och de nya säkerhetshoten

Europaperspektiv 2016. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-104-1).

Download Europaperspektiv 2016 here

Välfärdsgapet: EU:s sociala utmaning

Europaperspektiv 2015. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-088-4).

Download Europaperspektiv 2015 here

EU och de globala obalanserna 

Europaperspektiv 2014. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-075-4).

Download Europaperspektiv 2014 here

Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Europaperspektiv 2013. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-062-4)

Download Europaperspektiv 2013 here

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism

Europaperspektiv 2012. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-050-1).

Download Europaperspektiv 2012 here

Överlever EMU utan fiskal union?

Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0).

Download Europaperspektiv 2011 here

EU och den globala krisen

Europaperspektiv 2010. Oxelheim, Pehrson och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-038-9).

Download Europaperspektiv 2010 here

Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?

Europaperspektiv 2009. Gustavsson, Oxelheim och Pehrson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-029-7).

Download Europaperspektiv 2009 here

EU och den globala klimatfrågan

Europaperspektiv 2008. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-014-3).

Download Europaperspektiv 2008 here

EU som aktör i världen

Europaperspektiv 2007. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-89449-98-5).

Download Europaperspektiv 2007 here

En gränslös Europeisk arbetsmarknad?

Europaperspektiv 2006. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-86-2).

Download Europaperspektiv 2006 here

Lissabonstrategin i halvtid

Europaperspektiv 2005. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-72-5).

Download Europaperspektiv 2005 here

EU, skatterna och välfärden

Europaperspektiv 2004. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-60-6).

Download Europaperspektiv 2004 here

Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen

Europaperspektiv 2003. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-49-5).

Download Europaperspektiv 2003 here

Konkurrens på tre nivåer

Europaperspektiv 2002. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-27-4).

Download Europaperspektiv 2002 here

Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration

Europaperspektiv 2001. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-14-2).

Download Europaperspektiv 2001 here

Europaperspektiv 2000

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-00-2).

Download Europaperspektiv 2000 here

Europaperspektiv 1999

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Nerenius & Santérus förlag (ISBN 91-648-0164-0).

Download Europaperspektiv 1999 here

Last modified: 2021-02-12